warehouse with social-office part
Szeroka street 12 in Września