Wykonanie projektu konstrukcji  oraz dostawa i montaż hali magazynowej wraz z czterema komorami chłodniczymi z kontrolowaną atmosferą o powierzchni 1.000 m2.